tiistai 19. tammikuuta 2010

Sosiaalityön opetus kansainvälistyy


Lapin yliopiston sosiaalityön laitos on omalta vastannut sosiaalityön kansainvälistymisen haasteisiin. Vertailevan sosiaalityön maisteriohjelma (Master’s Degree Programme in Comrapative in Social Work) on osa Barents Cross Border yliopistohanketta. BCBU-hanke perustuu pohjoissuomalaisten ja luoteisvenäläisten yliopistojen yhteistyöhön. Yhteistyön lähtökohtina ovat kumppaniyliopistojen yhteiset kiinnostuksenkohteet, naapuruusohjelmien periaatteet ja tavoitteet sekä Euroopan Unionin Pohjoisen Ulottuvuuden politiikka. Yhteistyössä on mukana kaikkiaan 14 yliopistoa ja kuusi maata. Suomesta on mukana Lapin yliopiston lisäksi Oulun yliopisto. Venäjältä Pomorin valtion yliopisto, Arkangelin valtion tekninen yliopisto, Karjalan valtion pedagoginen yliopisto, Petroskoin valtion yliopisto, Pohjoinen valtion lääketieteellinen yliopisto, Murmanskin humanistinen instituutti, Murmanskin valtion pedagoginen yliopisto ja Murmanskin valtion tekninen yliopisto. Muut neljä yliopistoa ovat Luulajan tekninen korkeakoulu Ruotsista, Manitoban yliopisto Kanadasta, Narvikin ammattikorkeakoulu Norjasta, Terveystieteiden keskus Grönlanti / Tanskan eteläinen yliopisto.
Barents Cross Border yliopistohankkeessa on neljä maisterikoulutusohjelmaa, jotka edustavat Euroopan Unionin Pohjoisen ulottuvuuden ensisijaisia aloja. Vertailevan sosiaalityön lisäksi ohjelmia ovat Barentsin alueen ympäristötekniikka, Sirkumpolaarinen terveys ja hyvinvointi ja Tietojärjestelmäratkaisut Barentsin alueella. Jokaisessa ohjelmassa oleva kumppaniyliopistojen yhdistelmä perustuu aiempaan yhteistyöhön ja osallistuvien yliopistojen erityisalojen asiantuntemukseen. Maisteriohjelmat noudattavat Bolognan prosessia ja opiskelukielenä on englanti.

Vertailevan sosiaalityön maisteriohjelma on jatkoa useille tutkimus- ja kehittämishankkeille sosiaalityön laitoksen ja venäläisten yliopistojen välillä. Se perustuu läheiselle yhteistyölle lähialueiden sosiaalityön koulutusta ja sitä tukevaa koulutusta tarjoavien yliopistojen kanssa. Tämän yhteistyön kehittämisestä on sosiaalityön laitoksella vastannut nykyinen emeritusprofessori Kyösti Urponen. Tavoitteet Vertailevan sosiaalityön ohjelmassa ovat sosiaalityön koulutuksen ja tutkimuksen kansainvälistäminen sekä monikulttuuristen sosiaalityön valmiuksien ja taitojen kehittäminen. Tämän lisäksi tavoitteena on sekä sosiaalityön perus- ja jatkokoulutuksen että tieteellisen tutkimuksen kehittäminen yhteistyössä venäläisten yliopistojen kanssa Venäjän lähialueella.

Vertailevan sosiaalityön ohjelmaa koordinoi Lapin yliopisto yhdessä Pomorin valtion yliopiston kanssa. Näillä kahdella yliopistolla on oikeus antaa maisterintutkinto sosiaalityöstä. Ensimmäiset opiskelijat aloittivat maisteriopintonsa (120 op) tänä syksynä. Lapin yliopistoon valituilta edellytettiin yliopistossa tehty kandidaatin tutkinto (BA-tutkinto) sosiaalityöstä. Opiskelijoita on yhteensä 14, joista osa tekee tutkinnon pelkästään Lapin yliopiston, osa Pomoriin ja osa tekee kaksoistutkinnon (yhteensä 120 op + 40 op). Opiskelijat ovat kotoisin Venäjän lisäksi Pakistanista ja Ghanasta. Lapin yliopistoon tutkintonsa tekevät saavat sosiaalityöntekijän pätevyyden Suomessa. Maisteriopinnot koostuvat kotiyliopiston omista 40 op ja yhteistyössä venäläisten yliopistojen kanssa tuotetuissa 80 op kokonaisuuksista. Opinnot sisältävät myös kaksi viiden viikon käytännönopetusjaksoa, joista toinen suoritetaan Suomessa ja toinen Venäjällä. Opiskelijoille pyritään räätälöimään käytännönopetuspaikkoja, joissa he suoriutuvat englannin kielellä ja pystyvät keräämään aineistoa pro gradu -työhönsä, joka tulee sisällyttämään vertailevan sosiaalityön näkökulman. Kansainvälisten opiskelijoiden käytännön opetuksen ohjauksesta on ainakin osalla sosiaalityöntekijöistä pitkä kokemus. Lapin yliopiston kansainväliset opiskelijat ovat suorittaneet käytännön jaksoja mm Rovaniemen kaupungin Maahanmuuttajatoimistossa ja SPR:n Rovaniemen vastaanottokeskuksessa.

Tarja Orjasniemi
Sosiaalityön professori ma

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti